Kiekrz 18.05.2017 w samo południe otrzymał swe imię Dragonfly 28 Sport – DREAMARAN.

Zdjęcia dzięki uprzejmości videotools.pl – dziękujemy Hubertowi Padalakowi za wspaniałą robotę!